کانال گالوانیزه چهارراهی

کانال گالوانیزه چهارراهی چیست؟

کانال گالوانیزه چهارراهی نیز مانند کانال گالوانیزه سه راهی یکی دیگر از اتصالات کانال‌های گرد اسپیرال می‌باشد که دارای دو انشعاب از لوله اصلی می‌باشد. انشعابات کانال گرد چهارراهی می‌تواند در زوایای مختلف تولید شود که زاویه 45 درجه از کاربردی‌ترین کانال‌های گالوانیزه چهار راهی می‌باشد.

کانال‌های چهارراهی گالوانیزه در سیستم کانال‌کشی لوله‌های اسپیرال معمولاً در سالن‌های بزرگ و مجموعه‌های بزرگ تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انشعاب کانال‌های چهارراهی می‌تواند به صورت چهارگوش و گرد تولید شود. همچنین برای آن که در کانال‌های گرد بتوان تیک‌آف لازم برای انتقال هوا را رعایت کرد کانال‌های چهارراهی گالوانیزه را به صورت تبدیلی می‌سازند.

در بعضی مواقع در کانال‌کشی لوله‌های فلکسیبل و لوله‌های خرطومی هوا با استفاده از یک لوله به همراه دو انشعاب و بیشتر از کانال‌های گالوانیزه چهار راهی استفاده می‌کنند.

البته کانال‌های گالوانیزه چهارراهی بیشتر در کانال‌کشی لوله اسپیرال و کانال‌های گرد گالوانیزه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در کانال‌کشی کانال اسپیرال از چهارراهی با انشعاب کوچکتر استفاده می‌شود.

کانال‌های گالوانیزه چهارراهی در چند مدل قابل تولید هستند که چند مدل از آنها را در اشکال زیر مشاهده می‌کنید.

خرید اینترنتی

از طریق سایت BADIRAN-SPIRAL می توانید محصول مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش دهید.

پیشنهاد برای مشاوره و خرید

برای مشاوره و کسب اطلاعت بیشتر و آگاهی از قیمت انواع کانال گالوانیزه چهارراهی با شماره تلفن 09128407303 تماس بگیرید.